ปฏิทินงานอธิการบดี

4 กันยายน 2023

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ (ทำวัตรเช้า) ทุกวันจันทร์แรกของเดือน
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ (ทำวัตรเช้า) ทุกวันจันทร์แรกของเดือน
Close