ปฏิทินงานอธิการบดี

เดือน พฤศจิกายน 2023

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
30 ตุลาคม 2023 31 ตุลาคม 2023 1 พฤศจิกายน 2023 2 พฤศจิกายน 2023(1 event)

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑

3 พฤศจิกายน 2023
6 พฤศจิกายน 2023 7 พฤศจิกายน 2023(1 event)

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ (ทำวัตรเช้า) ทุกวันจันทร์แรกของเดือน

8 พฤศจิกายน 2023 9 พฤศจิกายน 2023(1 event)

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๑

10 พฤศจิกายน 2023
13 พฤศจิกายน 2023 14 พฤศจิกายน 2023 15 พฤศจิกายน 2023 16 พฤศจิกายน 2023 17 พฤศจิกายน 2023
20 พฤศจิกายน 2023 21 พฤศจิกายน 2023 22 พฤศจิกายน 2023 23 พฤศจิกายน 2023 24 พฤศจิกายน 2023
27 พฤศจิกายน 2023 28 พฤศจิกายน 2023 29 พฤศจิกายน 2023(1 event)

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑

30 พฤศจิกายน 2023 1 ธันวาคม 2023
Close